Cyklus naväzuje na grafiku Aristotelov vesmír. Zaoberala som sa mnohými
otázkami, teóriami a dohadmi o vesmíre. Významnú úlohu zohrala symbolika tvarov a mýty s nimi spojené. Kruh sa pre mňa dominantným prvkom formy. Celá séria znázorňuje spoznávanie, imaginárny čas a vnímanie priestoru z pohľadu človeka. Magické číslo sedem je symbolom priestoru tvoreného práve siedmymi zložkami.

Z cyklu Všetko má svoje hranice / kombinovaná technika / 70×100 cm

Vesmír podľa Aristotela / kombinovaná technika / 70×100 cm