Priestor medzi nebom a zemou môže byť určovaný rôzne. Zaujímavým okamihom je doba hmiel, kedy sa stane, že sa tieto dve zjavne nespojiteľné sféry spoja. Vtedy nie je jasné, kde končí zem a začína nebo. Horizonty spočiatku jasné a ostré strácajú svoju identitu. Zlievajú sa s ovzduším a menia sa na jednotný priestor bez hraníc.

Z cyklu Stratené horizonty / Serigrafia / 100×70 cm