Premena sústredená na jednotlivca, ktorý je nútený komunikovať ako nevyhnutnosť jeho existencie. Pracovala som s čiastočne štylizovanou figúrou. Bola symbolom odkazujúcim na jej psychické obsahy.

Z cyklu Premena / serigrafia / 100×70 cm