Za priestor sa vo všeobecnosti pokladá miesto, v ktorom sa nachádza objekt, za ktorý sa dá pokladať aj človek samotný. Podmienkou jeho priestoru je pohyb vymedzujúci hranice. Táto práca ho zachycuje a vymedzuje priestor plochou, ktorú môže človek v jednej polohe tela dosiahnuť.

Môj priestor / kresba uhlom / 300×240 cm

Môj priestor / drôtené objekty / rôzne veľkosti

Môj priestor / smalt / 50×50 cm